اندرويد متاسفانه قابليت پرينت اطلاعات بصورت خودكار را ندارد اما شما مي توانيد با استفاده از يك برنامه گوگل ، يك چاپگر متصب به دستگاه و به كمك مرورگر كروم از عكس ها ، محتواي گوگل درايو و هر چيز ديگري پرينت بگيريد .

ادامه مطلب

X